Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bttv escriba una noticia?

5h tới 7h giờ Đinh Mão tức giờ Ngọc

07/11/2022 05:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Tuyến đường hoàng đạo Giờ Ngọc trục đường sở hữu sao Thiếu Vi và sao Thiên Khai đồng ngự

Đây là hai tinh tú chủ về công danh, giàu sang phú quý. Giờ Ngọc trục đường thích hợp tiến hành cúng lễ cầu tài lộc, tìm kiếm, gây dựng hoặc khai triển sự nghiệp.

15h-17h, giờ Nhâm Thân, tức là vào giờ Thanh Long hoàng đạo. Đây là giờ thuộc khuông của sao Thiên Ất, là giờ vạn sự mang thành, phù hợp làm bất cứ công việc gì.17h-19h, giờ Quý Dậu, tức giờ Minh tuyến đường hoàng đạo. Khuông giờ này mang sao ngự trị là Minh Phổ và Quý Nhân, giờ này thích hợp đi cầu người giúp đỡ sẽ thành.

Https://banthothinhvuong.vn/ngay-via-than-tai-cung-gi-cung-via-than-tai-gio-nao-tot/


Sobre esta noticia

Autor:
Bttv (45 noticias)
Visitas:
3920
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.