Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Eileen Terry escriba una noticia?

Luan-Van com

15/01/2023 22:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Luan Van, luan van, tai lieu, giao trinh

Mắc ca (hay Macadamia) là tên gọi chung cho nhóm loài cây thuộc chi

Macadamia, họ Chẹo thui (Proteaceae). Trong đó, hai loài cây có giá trị

thương mại cao là Macadamia integrifolia Maiden & Betche và Macadamia

tetraphylla L. Johnson đều có nguyên sản ở vùng ven biển Đông - Nam

Queensland và Đông - Bắc New South Wales của Australia. Hạt Mắc ca được

coi là hoàng hậu của các loại quả khô do có giá trị dinh dưỡng và kinh tế rất cao.

Thư viện tài liệu, luận văn, giáo trình, bài tập lớn, báo cáo, đồ án, tiểu luận tham khảo.


Sobre esta noticia

Autor:
Eileen Terry (1 noticias)
Visitas:
8036
Tipo:
Nota de prensa
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.