Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bttv escriba una noticia?

Này A Nan

14/11/2022 06:59 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Nếu như với Tỳ Khưu, Tỳ Khưu mi, kẻ trai lành, người nữ thiện

Nếu có thọ trì, đọc tụng, viết chép, giải đề cập, rộng khiến lưu bày câu Đà La mi này thì lửa không thể nấu nung, nước không thể cuốn chết, đao chẳng thể gây ra những thương tích, chất độc chẳng thể hại, chẳng bị trúng Phương Đạo.nếu như dùng Chú này kết sợi dây, cột trên cây khô cầu xin thương xót cứu giúp thì cây đấy sinh hoa quả trở lại huống cho là con người. (Tức là làm Pháp này có thể giúp người sắp chết có thể hồi sinh lại không con có con, bệnh hết). Chỉ trừ Nghiệp đời trước đã định nghiệp báo (đến lúc phải chết thì không cứu được thôi).

Https://banthothinhvuong.vn/chu-an-tho-dia-va-chu-nhu-y-chinh-xac-nhat/


Sobre esta noticia

Autor:
Bttv (45 noticias)
Visitas:
8795
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.